Informatie voor nieuwe leerlingen en ouders

Beste ouder,
 
Allereerst welkom op onze school, fijn dat u een kijkje komt nemen op onze website!
Op deze pagina kunt u allerlei informatie vinden die belangrijk is om te weten bij de aanmelding en start. Daarnaast vindt u praktische informatie over onze school.
 
Vóór de aanmelding:
Voordat nieuwe leerlingen worden aangemeld, vindt er een informatiegesprek plaats op school met de locatiedirecteur of een leerkracht.  De toekomstige leerling is hierbij natuurlijk van harte welkom. In dit gesprek krijgen nieuwe ouders algemene informatie over de school en kunnen zij alle vragen stellen. Ook vindt er een rondleiding plaats door de school.
Na afloop is het mogelijk een aanmeldingsformulier te ontvangen.
 
De aanmelding:
Het aanmeldingsformulier en een kopie van het identiteitsbewijs kunnen worden afgegeven bij of verstuurd naar de administratie van de school. Als u een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen is uw kind daadwerkelijk aangemeld.
 
Voor de start:
Ongeveer 6 weken voor de 4e verjaardag wordt contact opgenomen door de groepsleerkracht om  'wenafspraken' te maken. Dit zijn meestal 2-4 dagdelen waarin het kind meedoet met de groep en zo kennis kan maken met klasgenoten, leerkracht(en) en de dagelijkse routines in de groep.
 
Voor kinderen die instromen in groep 3 t/m 8 kan direct een kennismakingsafspraak gemaakt worden met de leerkracht van de groep. Hierin kan afgestemd worden wat er nodig is om een fijne start op OBS Servatius te realiseren.
 
Goed om te weten: 
Nadat uw kind gestart is op OBS Servatius kunt u het actuele nieuws van school vinden op onze website.
 
OBS Servatius maakt gebruik van een ouderapp. Dit is een afgeschermde omgeving waarin u foto's en nieuws uit de groepen kunt inzien of persoonlijke berichten kunt lezen van de groepsleerkracht.
 
Op school vinden gedurende het jaar diverse vieringen plaats. Bijv.: het sinterklaasfeest, de kerstactiviteit, diverse crea-activiteiten, carnaval en nog veel meer. In de app en op de website kunt u tijdig informatie lezen over alle vieringen. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze altijd stellen aan de leerkracht.