Belangrijke contactgegevens externe ondersteuning

Vertrouwenspersoon:
  1. Wanneer er zich iets voordoet dat voor uw kind of voor uzelf een probleem oplevert dan is de leerkracht het eerste aanspreekpunt op school voor het melden van uw klacht of misstand.
  2. Als dat, om wat voor reden dan ook, niet mogelijk is dan kan ook de directeur van de school betrokken worden.
  3. Daarna, of wanneer bovenstaande niet kan, zijn er vertrouwenspersonen beschikbaar om contact mee op te nemen. 
  4. De interne vertrouwenspersoon van OBS Servatius is OC-er J. van Stipdonk. Zij is bereikbaar op school en via het mailadres in de schoolapp onder het kopje team.
  5. Tenslotte heeft RBOB De Kempen een samenwerking met Vertrouwenswerk.nl. Bij vertrouwenswerk.nl zijn externe vertrouwenspersonen rechtstreeks beschikbaar voor leerlingen, ouders en personeelsleden met een vraag, melding/klacht of misstand. Contactpersonen:
Voorbeeld van afbeelding


Centrum Jeugd en gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een plek waar opvoeders, kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG biedt gratis informatie en advies, steun, trainingen en begeleiding. Waar nodig kan verder verwezen worden naar specialistische hulp. Het team bestaat uit hulpverleners, consulenten, teamcoördinator een gedragswetenschapper en een kwaliteitsondersteuner.

Je kan het Centrum Jeugd en Gezin bereiken via:
-Het telefoonnummer: (040) 208 3444
-Via de mail: cjg@valkenswaard.nl
-via de website: https://www.valkenswaard.nl/jeugdhulp

Iedere school in Valkenswaard heeft een contactpersoon vanuit het CJG.
Voor onze school is dit Lydie Martens, voor vragen is zij te bereiken op 06-57800532 of via de mail lydiemartens@valkenswaard.nlGGD
Wat kan Jeugdgezondheidszorg betekenen voor jou en je kind?
 
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of verzorger ga je voor het beste voor je kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. Dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheidzorg (JGZ) helpen.
Meer informatie vindt u in deze link

Contactpersoon:

Marijntje Bressers

m.bressers@GGDBZO.nl

06-86843910