Ouders

Een actieve rol.

Op onze school spelen ouders een actieve en belangrijke rol. Samen dragen we zorg voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast is de school ontzettend blij met de ouderhulp die geboden wordt vanuit de oudervereniging en de medezeggenschapsraad. In de schoolgids kunt u hierover meer informatie vinden.

De ouders worden zorgvuldig op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van hun kind op school in de afgeschermde omgeving van de ouderapp.
 

Algemene praktische informatie


Algemene praktische informatie is te vinden in de schoolgids van 2023-2024

 

Stichting leergeld.

Op OBS Servatius wordt geen ouderbijdrage gevraagd voor schoolactiviteiten.
ls ouders in een financieel lastige tijd zitten waardoor er geen geld is voor onder meer fiets, laptop, schoolspullen of lidmaatschap van een sportclub of bibliotheek, dan zorgt Stichting leergeld ervoor dat kinderen toch kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Stichting Leergeld doet dit omdat deze activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden, talenten en een gevoel van eigenwaarde waar alle kinderen recht op hebben. 

Meer informatie is te vinden over stichting Leergeld Veldhoven, De Kempen is te vinden op 
www.leergeldveldhovendekempen.nl