Onze visie

OBS Servatius is een openbare basisschool. Dit betekent dat iedereen welkom is, ongeacht levensovertuiging of welke achtergrond dan ook. De basisgedachte van openbaar onderwijs is: 'Niet apart, maar samen!'

Onze kerntaak is en blijft het geven van kwalitatief goed onderwijs.
Door middel van goede instructie aan een groep kinderen, het observeren van kinderen en het nastreven van heldere doelen, werken we er hard aan om kinderen op een plezierige manier, zo veel mogelijk te laten leren en ontwikkelen.

Op OBS Servatius zijn dit de basiswaarden waar we voor gaan:
• Echte aandacht. De kleinschaligheid van onze school maakt het mogelijk om open te staan voor alle kinderen, ouders en collega’s. Elk kind wordt gezien.
• Positieve/fijne sfeer
• Samen
• Open communicatie
• Eigenaarschap over/van het eigen leerproces -- > doelgericht leren-leren
• Kansrijke combinatiegroepen
• Ouderbetrokkenheid • Participeren in de maatschappij
• We begeleiden kinderen om hun eigen gedrag positief aan te sturen en te werken aan zelfvertrouwen en welbevinden.