Onze visie

OBS Servatius is een openbare basisschool. Dit betekent dat iedereen welkom is, ongeacht levensovertuiging of welke achtergrond dan ook. De basisgedachte van openbaar onderwijs is: 'Niet apart, maar samen!'

Onze kerntaak is en blijft het geven van kwalitatief goed onderwijs.
Door middel van goede instructie aan een groep kinderen, het observeren van kinderen en het nastreven van heldere doelen, werken we er hard aan om kinderen op een plezierige manier, zo veel mogelijk te laten leren en ontwikkelen.

Op OBS Servatius willen we 'Samen groeien met plezier!' De kernwaarden Ruimte, Plezier en Verbondenheid vormen de leidraad van ons dagelijks onderwijs.