Onze school

Midden in de dorpskern van Borkel en Schaft ligt OBS Servatius.

De school speelt een belangrijke rol in het dorp.
Het is een plek waar ontmoetingen plaatsvinden, waar kinderen leren omgaan met andere kinderen en met volwassenen, waar relaties worden aangegaan. Het is de basis van een kleine dorpsgemeenschap.

Onze school kenmerkt zich door:
  • De kleinschaligheid: met haar circa 50 leerlingen kent iedereen elkaar.
  • De saamhorigheid.
  • Onze leefstijl:  bewustwording  van ieders eigen gedrag en handelen.
  • De zelfstandigheid.
  • Continue kwaliteitsreflectie en verbetering.
  • Ouders te zien als partners, ouders hebben een actieve rol in alles wat met onze school te maken heeft.
  • Leren in school en leren buiten school, leren d.m.v. boeken, leren met de computer, leren met elkaar en leren van elkaar.
  • Spelen in onze natuurtuin. 
We zijn een kleine school met kwaliteit!

Geschiedenis van onze school.
Sinds 1 aug. 2021 is onze school een openbare basisschool en is de naam OBS Servatius. De school maakt onderdeel uit van RBOB De Kempen.
Op deze webpagina kunt u meer informatie vinden over de geschiedenis van het onderwijs in Borkel en Schaft:
Heemkundekring: Onderwijs in Borkel en Schaft (Valkenswaards weekblad 9 april 2018)