Onze school

Midden in de dorpskern van Borkel en Schaft ligt OBS Servatius.

De school speelt een belangrijke rol in het dorp.
Het is een plek waar ontmoetingen plaatsvinden, waar kinderen leren omgaan met andere kinderen en met volwassenen, waar relaties worden aangegaan. Het is de basis van een kleine gemeenschap.

Onze school kenmerkt zich door:
  • De kleinschaligheid: met haar circa 50 leerlingen kent iedereen elkaar.
  • De saamhorigheid.
  • Onze leefstijl:  bewustwording  van ieders eigen gedrag en handelen.
  • De Zelfstandigheid.
  • Het zoeken naar de goede balans tussen kindgericht zijn en de kerndoelen in een drie klassensysteem.
  • Ouders te zien als partners, ouders hebben een actieve rol in alles wat met onze school te maken heeft.
  • Leren in school en leren buiten school, leren d.m.v. boeken, leren met de computer, leren met elkaar en leren van elkaar.
  • Spelen in onze natuurtuin. 
We zijn een kleine school met kwaliteit!