Nieuwe visie afbeelding

Vandaag is het resultaat zichtbaar geworden van de visie van onze school. We willen 'Samen groeien met plezier! en onze kernwaarden Plezier, Ruimte en Verbondenheid laten doorklinken in het onderwijs op onze school.

Vorig schooljaar hebben we samen, kinderen, ouders en team, vastgesteld wat we belangrijk vinden voor onze school om te behouden en waar we ons nog in kunnen ontwikkelen. Deze visieafbeelding omvat de kern van de uitkomsten van dat traject.
Samen met alle kinderen van de school is de afbeelding vandaag feestelijk onthuld.