Oudergesprekken facultatief

11 december 2023 t/m 13 december 2023
Wanneer u of de leerkracht het nodig vindt kan er een oudergesprek gepland worden.